Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації
 
Діти - це наш найдорожчий скарб, це наша надія, це молода Україна!
Пошук:
Рейтинг@Mail.ru

Аналіз результатів ДПА і ЗНО 2017

Державна підсумкова атестація та зовнішнє незалежне оцінювання

Державна підсумкова атестація у 2016-2017 році в загальноосвітніх навчальних закладах Нікольського району проведена відповідно до чинної нормативно-правової бази, яка регламентує порядок закінчення навчального року

Відділ освіти здійснював постійний контроль за виконанням наказу Департементу освіти і науки «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році» та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх закладах.

В 2016-2017році ДПА у 4 та 9 класах проводилась у строки, визначені навчальними закладами, згідно графіку затвердженого керівником закладу та узгодженого з відділом освіти Нікольської РДА.

Державна підсумкова атестація за курс старшої школи проводилась у формі зовнішнього незалежного оцінювання у термін з 23 травня по 16 червня, згідно графіку складеного та затвердженого Українським центром оцінювання якості освіти.

У період з 11 по 18.05.2017 року було проведено державну підсумкову атестацію результатів навчальних досягнень  учнів 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів району з української мови,  літературного читання, математики.

         ДПА в початковій школі проводилась з метою визначення відповідності освітнього рівня учнів 4-х класів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та готовності навчатися в основній школі.

         Порядок атестації учнів відповідав методичним рекомендаціям Міністерства освіти і науки України щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році та методичним рекомендаціям щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

         Проведений аналіз інформаційних довідок про результати проведення ДПА у 4 класах дає можливість говорити про якісні показники засвоєння предметів випускниками початкової школи.

         Результати контрольної роботи з української мови, показали, що учні 4 класів засвоїли програмовий матеріал:

 • на високому рівні – 41.5 %;
 • на достатньому  - 37%;
 • на середньому -17%;
 • на початковому – 4.5%.

З математики:

 • на високому рівні – 59.6 %;
 • на достатньому  - 20.4%;
 • на середньому -15%;
 • на початковому – 5%.

 

З літературного читання:

 • на високому рівні – 62 %;
 • на достатньому  - 20%;
 • на середньому -17%;
 • на початковому – 1%.

З трьох навчальних предметів, найгірші показники з української мови, початковий рівень мають 4.5 відсотків учнів. Але в цілому, рівень якості знань випускників початкової школи знаходиться на задовільному рівні.  Результати ДПА з української мови показали, що в учнів  на рівні Державного стандарту загальної початкової освіти сформовано мовленнєві уміння і навички. Учні навчені користуватися мовними одиницями, вміють застосовувати набуті знання на практиці, озброєні алгоритмом мислення – головним умінням для виконання конкретних завдань. 

Якісні показники з математики та літературного читання також відповідають вимогам Держаного стандарту, та, на жаль, також є учні, які засвоїли навчальний матеріал на початковому рівні (математика – 5%, літературне читання – 1%).       

У цілому дані результатів ДПА навчальної діяльності учнів 4-х класів з української мови, математики, літературного читання свідчать, що вчителі забезпечують достатній рівень підготовки учнів як для наступного навчання, так і для формування життєвих компетентностей молодших школярів. 

         Разом з тим, за наслідками державної підсумкової атестації мають початковий рівень знань 14 учнів з предметів, що підлягали ДПА.

         Це свідчить про те, що класоводи недостатньо здійснювали на уроках індивідуальний та диференційований підхід до окремих учнів, слабо використовували потенціал індивідуальних та групових занять.

          На ДПА в початковій школі були присутні представники відділу освіти та методичного кабінету. Зауважень щодо проведення ДПА не було. 

         В 9 класах державну підсумкову атестацію було проведено 30.05.2017 року з української мови, 02.06.2017 з математики та 06.06.2017 з предмету за вибором навчального закладу.

         Аналіз результатів ДПА з української мови показав, що знання високого рівня  мають 16 % учнів, а початкового – 4%. Дані показники не можуть залишитися без уваги і потребують ретельного вивчення як з боку адміністрацій загальноосвітніх закладів, так і вчителів-предметників, з метою покращення рівня викладання предмету та якості засвоєння учнями навчального матеріалу.

         Також викликають занепокоєння і результати ДПА з математики. Тільки 10% учнів мають високий рівень знань.

За результатами ДПА у 2016-2017 навчальному році  свідоцтва про базову середню освіту отримали 218 учнів, з них 9 отримали свідоцтво з відзнакою (за попереднім замовленням 9).

         Державна підсумкова атестація учнів 11 класів проводилась у період з 23 травня по 16 червня у формі ЗНО. 

Атестати про повну загальну середню освіту – 138 учнів, з них 6 учнів за успіхи у навчанні були нагороджені срібними медалями.

Педагогічними радами навчальних закладів було визначено 8 претендентів на нагородження медалями, а саме:

 • КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» - 2 претендента на Золоту медаль;
 • КЗ «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області» - 3 претендента на Золоту медаль;
 •  КЗ «Малоянисольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені В.В. Балабана Нікольської районної ради Донецької області» - 1 претендент на Золоту медаль;
 • КЗ «Нікольська гімназія «Софія» з загальноосвітньою школою І ступеню № 2 Нікольської районної ради Донецької області» - 1 претендент на Золото, та 1 – Срібло.

За результатами ЗНО не підтвердили свої знання 2 претенденти на медалі. Разом з тим, треба зазначити, що зниження відбулося лише на 1 бал. Але отриманні результати не відповідають умовам Положення про нагородження медаллями.

Такі показники потребують від адміністрацій зазначених закладів та вчителів –предметників більш ґрунтовного підходу в оцінюванні учнів та визначенні претендентів на медаль.

Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» нагороджено 2 -є випускників 11 класів та похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» учні 2-8-х та 10 класів – 229.