Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації
 
Діти - це наш найдорожчий скарб, це наша надія, це молода Україна!
Пошук:
Рейтинг@Mail.ru

План роботи

 

 

 

Актуальні питання в галузі освіти Нікольського району
Програми соціально-економічного розвитку району на 2014 рік

Відділ освіти Володарської райдержадміністрації протягом 2014 року працював над забезпеченням оптимальних умов навчання і виховання учнів та вихованців, задоволенням потреб населення в повній загальній середній освіті, різних формах, профілях, мовах навчання, економічним витрачанням бюджетних коштів.

Продовжилась робота щодо виконання програми «Освіта Володарського району.2012-2016 роки».

Провідна ідея Програми – сталий розвиток неперервної якісної освіти через відкритий доступ, оптимальність використання ресурсів, комфортність учасників педагогічного процесу, стійкий розвиток освітньо-виховних моделей та учасників педагогічного процесу.

Мета Програми – забезпечення доступності та безперервності освіти, спрямованість на становлення та розвиток особистості, підвищення якості освіти на основі впровадження педагогічних інновацій, компетентнісно-орієнтованого підходу, педагогіки для стійкого розвитку, інформатизація освіти, оновлення районної системи моніторингу якості освіти, підвищення соціального статусу педагогів, створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти, розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, підвищення освітнього рівня народу.

Матеріально-технічні ресурси визначаються реальними потребами освіти району відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил з урахуванням типового переліку обов’язкового навчального обладнання, а також наукового ринку в галузі інформаційних технологій: збільшення загального фінансування на освітянську галузь відповідно до вимог Законів України «Про освіту»; залучення позабюджетних коштів (інвесторів, меценатів, громадських фондів та інших юридичних і фізичних осіб), що не суперечать чинному законодавству України; фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених державним і місцевим бюджетами на освіту, централізованих заходів і субвенцій з державного бюджету на виконання Державних програм в галузі освіти та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Станом на початок 2014-2015 навчального року всебічний розвиток дітей дошкільного віку відповідно до їхніх індивідуальних особливостей разом з батьками забезпечують 14 дошкільних навчальних закладів.

Збережено мережу дошкільних навчальних закладів – 14, в них 955 місць. Володарський ясла-садок №2 знаходиться на капітальному ремонті з 1993 року. Всі дошкільні навчальні заклади розташовані у типових приміщеннях.

Згідно програм «Дошкілля» та «Сходинки до школи» відділом освіти виконуються такі заходи: раціональне використання мережі дошкільних навчальних закладів, укріплення матеріально-технічної бази, щорічне проведення поглибленого медичного огляду та обстеження дітей, попередження захворювань та оздоровлення дітей, організація повноцінного, збалансованого харчування дітей, проведення соціально-педагогічного патроната сімей, діти в яких не охоплені суспільною дошкільною освітою, та індивідуальних консультації для батьків, дні відкритих дверей, створення сприятливих умов для реалізації цілісного підходу до малюка, забезпечення наступності та перспективності між дошкільною та початковою ланками освіти, проводення інтелектуальних, спортивних змагань та конкурсів художньої самодіяльності («Розумники та розумниці», «Веселі старти», «Краплинки-веселинки»), підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, проведення психолого-педагогічного супроводу щодо реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», упровадження оновленої системи неперервної освіти педагогів дошкілля, створення сучасного навчально-методичного забезпечення якісної дошкільної освіти району, проведення конференцій для педагогів дошкільної, початкової, позашкільної освіти та батьків з актуальних питань дошкільної освіти.

Виконуючи Закон України «Про мови», збережено мережу дошкільних навчальних закладів з державною мовою навчання (7 дошкільних навчальних закладів мають статус україномовних).

Забезпечено регулярне безкоштовне підвезення дітей дошкільного віку (92) до дошкільних навчальних закладів і додому.

Майже в усіх дошкільних навчальних закладах за пріоритетними напрямками працюють групи: гуманітарного, фізкультуро-оздоровчого, художньо-естетичного, еколого-валеологічного напрямку, розвитку математичних здібностей і ознайомлення з комп’ютером.

В районі працює шість методичних об’єднань для вихователів різних вікових груп, музичних керівників, старших медичних сестер.

У дошкільних навчальних закладах забезпечено захист конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо здобуття високоякісної дошкільної освіти, створено умови для здобуття дітьми п'ятирічного віку обов'язкової дошкільної освіти, поліпшено якість дошкільної освіти, забезпечено особистіснє зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, збереження та зміцнення здоров'я дітей, зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, розширено форми роботи з батьками.

У районі функціонує Будинок дитячої творчості, в якому працює 54 гуртки та навчається 1080 дітей. Педколектив Будинку дитячої творчості постійно співпрацює зі школами району з питань організації дозвілля школярів їх участі в масових заходах, оглядах, конкурсах, вечорах, підтримує зв’язки з батьками гуртківців, громадськістю, організаціями райцентру, створює нові системи пошуку, розвитку, підтримки юних талантів та обдарувань.

надає інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам загальноосвітніх шкіл району, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

Робота гуртків проводиться не тільки у приміщенні закладу, а і на базі 14 загальноосвітніх навчальних закладів району.

В районі функціонує 19 загальноосвітніх навчальних закладів: 14 шкіл I-III ступенів, 2 – I-II ступенів, 2 – I ступеню та 1 гімназія. В загальноосвітніх школах навчається 2645 учнів, із них учнів 1 класу – 264, 10 класу – 183 (2 школи не працює у зв’язку з відсутністю дітей).

Для збереження здоров’я та фізичного розвитку школярів в районі функціонує 16 спортивних залів та 18 спортивних майданчиків.

Індивідуальним навчанням охоплено – 37 учнів, з них учнів 1-4 класів – 14, 5-9 класів – 18, 10-11 класів – 5 учнів.

В школі працює 336 педагогічних працівників, з них пенсіонерів 71, молодих спеціалістів до 3 років - 36, з вищою освітою 301, вчителів-методистів 16, старших вчителів 30, вчителів з вищою кваліфікаційною категорією 64, з І кваліфікаційною категорією 99, з ІІ кваліфікаційною категорією 35, кваліфікаційною категорією «спеціаліст» - 65.

В районі організовано безкоштовне перевезення 447 учнів та 29 педпрацівників до місць навчання, роботи та у зворотньому напрямку. Вирішенню цієї проблеми сприяла реалізація програми «Шкільний автобус». Усі автобуси укомплектовані водіями, які мають необхідну категорію для перевезення дітей.

Завдяки впровадженню цільової Програми «Дистанційна освіта» школи району забезпечені сучасною комп’ютерною технікою на 100%, але гостро стоїть питання оновлення техніки та придбання сучасної.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності освітян є подальше опанування дистанційними технологіями навчання. Всі загальноосвітні навчальні заклади району підключені до мережі Інтернет. У восьми школах встановлено інтерактивні дошки (Володарська гімназія «Софія» з загальноосвітньою школою I ступенів №2, загальноосвітня школа І-III ст. №1 ім. Героя Радянського Союзу А.Д. Якименка, Малоянисольська загальноосвітня школа І-III ст. ім. В.В.Балабана, загальноосвітні школи І-III ст. сіл Зоря, Старченкове, Малинівка, Бойове, Тополине). 8 загальноосвітніх навчальних закладів отримали проектори. Всі загальноосвітні заклади забезпечені комп’ютерними класами. Всього в районі нараховується 40 комп’ютерних класів, в яких 344 комп’ютери. На один комп’ютер припадає 7,3 учня 1-11 класів.

Профільним навчанням охоплено 351 учень 10-11 класів: природничо-математичний напрям – 61 учень (екологічний профіль, біолого-хімічний, біолого-географічний, біотехнологічний); суспільно-гуманітарний напрям – 63 учні (історичний, економічний); філологічний напрям – 203 учні (української філології); технологічний напрям – 7 учнів (інформаційно-технологічний); художньо-естетичний напрям – 17 учнів.

В школах району функціонує українська мова як державна, забезпечується потреба населення у навчанні і вихованні дітей та учнівської молоді українською мовою: 9 шкіл з українською мовою навчання, 9 – з російською мовою навчання, 1 – класи з українською (12 класів, 199 учнів) та російською мовами навчання (13 класів, 250 учнів).

Отже, українською мовою навчання у 2014-2015 навчальному році охоплено 47 % шкіл, 35,3 % учнів від загальної кількості шкіл.

Для забезпечення професійного становлення і зростання молодих фахівців райметодкабінетом планується продовжувати такі форми роботи «Школа молодого вчителя», семінари, постійно діючі семінари, семінари-практикуми, тренінги, школа ППД, клуби професійного спілкування, а також самоосвіта вчителів. Для виконання ст.57 Закону України «Про освіту» потрібно обов’язково закласти гроші на виплати допомоги на оздоровлення, винагороди за сумлінну працю, надбавку за вислугу років, комунальні послуги.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства» для відновлення здоров’я та зайнятості дітей у канікулярний період при загальноосвітніх закладах району планується у 2015 році відкрити 17 оздоровчих майданчиків приблизно на 515 місць. На це потрібно близько 72,0 тис.грн.

У 2014 році в районі функціонувало 17 пришкільних таборів, в яких відпочило 515 дітей шкільного віку (з них 7 дітей-сиріт, 3 дітей учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, 2 дітей-інвалідів, 58 дітей із багатодітних сімей, 120 талановитих та обдарованих дітей, 40 дітей, які стоять на диспансерному обліку). 260 майбутніх першокласників відпочили у «Літній школі першокласника» при навчальних закладах району.

Протягом навчального року діти 1-4 класів повинні харчуватися з урахуванням не менш 4 грн. на день та діти пільгової категорії не меньш 6 грн. на день.

Пріоритетні питання, які потребують
першочергового вирішення в 2015 році

1. Розгалужування мережі дитячих дошкільних закладів відповідно до потреб населення. Створення умов для обов’язкового охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою.

2. Створення оптимальної мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних, економічних і соціальних перспектив розвитку кожної адміністративно-територіальної одиниці, вимог сьогодення та потреб суспільства.

3. Поліпшення якості освіти, забезпечення диференціації навчання в загальноосвітніх навчальних закладах шляхом проведення якісної допрофільної освіти, підготовки дітей до свідомого обрання профілю подальшого навчання.

4. Забезпечення створення єдиного освітнього простору в районі, доступності навчальних закладів до світових інформаційних ресурсів та технологій.

5. Створення умов для реалізації та поширення моделі інтегрованого та інклюзивного навчання дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечення безбар’єрного середовища, розроблення та запровадження моделей діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій.

6. Виконання державних, обласних та районних освітніх програм, реалізація регіональних освітніх проектів.

7. Забезпечення якісної підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів району з питань впровадження нових стандартів освіти.

8. Підвищення соціального статусу вчителя в суспільстві, забезпечення морального і матеріального заохочення педагогічних працівників, підвищення соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу.

9. Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт з оновлення та модернізації конструкцій і обладнання будівель закладів освіти у зв’язку з їх фізичним зношуванням та руйнуванням, покращання експлуатаційних та енергозберігаючих показників.

10. Забезпечення закладів освіти якісною питною водою, виконання правил техніки безпеки при експлуатації котельного та іншого обладнання.

Січень

1. Підготувати і провести

1.1. Підготувати звіт про численність працівників держслужби ф9-ДС (Яйленко Л.С.)

1.2. Підготовка проектів договорів. Протягом року (Пугач Г.В.)

1.3. Підготувати проект наказу про підсумки районного етапу учнівських предметних олімпіад. (Антикало С.М.)

1.4. Сітку контингентів учнів 1-11 класів на ІІ семестр 2014-2015 н.р та проект контингенту учнів 1-11 класів на 2015-2016 н.р. (Греджева Н.О.)

1.5 Підготувати проект наказу «Про результати проведення І етапу конкурсу МАН». (Греджева Н.О.)

1.6. Статистичний звіт про дітей пільгових категорій станом на 05.01.2015. (Токарєв В.О.)

1.7. Підготувати інформацію до районної ради та департаменту освіти і науки про кількісний склад учнів по закладам освіти та зміни в мережі класів. (Чемова Т.К.)

1.8. Підготувати інформацію про батьківську платню в дошкільних навчальних закладах. (Паскалова К.П.)

1.9. Підготувати до департаменту освіти і науки звіт про дислокацію дошкільних закладів району в 2014р. (Чемова Т.К.)

1.10. Підготувати і надати до департаменту освіти і науки річний звіт району щодо функціонування дошкільних навчальних закладів у 2014 році. (Чемова Т.К.)

1.11. Якісний і кількісний склад педпрацівників в дошкільних навчальних закладах. (Яйленко Л.С.)

1.12. Підготувати інформацію про наповнюваність дошкільних навчальних закладах. (Чемова Т.К., Гуркіна Н.В.)

1.13. Підготувати інформацію про дислокацію дошкільних навчальних закладах. (Паскалова К.П.)

1.14. Підготувати проект наказу про закінчення І семестру. (Гуркіна Н.В.)

1.15. Підготувати звіт про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання (зведений). 6 – ПВ (річна). (Мартіросян А.М.)

1.16. Підготувати звіт з праці (по підрозділам) статистичному управлінню 1–ПВ. (Мартіросян А.М.)

1.17. Підготувати звіт про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання (по кожному навчальному закладу) 6 – ПВ (річна). (Мартіросян А.М.)

1.18. Підготувати звіт про використання робочого часу 3–ПВ. (Мартіросян А.М.)

1.19. Підготувати звіт з праці (по підрозділам) статистичному управлінню 1 – ПВ (термінова – квартальна). (Мартіросян А.М.)

1.20. Наявність уставних документів в навчальних закладах. (Пугач Г.В.)

2. Скласти

2.1. Попередній графік відпусток працівників відділу у 2015 році. (Яйленко Л.С.)

2.2. Щомісячний план курсів підвищення кваліфікації педпрацівників у 2015р. (Яйленко Л.С.)

2.3. Графік роботи колективних та групових форм методичної роботи з педагогічними працівниками. (Антикало С.М.,, методисти)

3. Взяти участь

3.1. У фронтальних та тематичних перевірках загальноосвітніх закладах (протягом року). (Антикало С.М.,, методисти)

3.2. У нарадах та колегіях директорів шкіл. Протягом року. (Антикало С.М.,, методисти.)

4. Перевірити

4.1. Ведення трудових книжок, особових справ працівників шкіл. Протягом року. (Яйленко Л.С.)

4.2. Книги наказів закладів освіти. Протягом року. (Яйленко Л.С.)

4.3. Виконання рекомендацій, адміністрацією шкіл, даних під час перевірки. Протягом року. (Яйленко Л.С.)

4.4. Перевірка угод для потреб навчальних закладів. Протягом року. (Пугач Г.В.)

4.5. Перевірка щодо дотримання вимог діючого законодавства при підготовки та виданні наказів з кадрових питаньта основної діяльності. Протягом року. (Пугач Г.В.)

5. Надати практичну допомогу

5.1. У оформленні особових справ та трудових книжок. Протягом року. (Яйленко Л.С.)

5.2. У оформленні наказів. Протягом року. (Яйленко Л.С.)

5.3. З питань трудового законодавства. Протягом року. (Яйленко Л.С.)

5.4. З правової роботи загальноосвітніх закладів. Протягом року. (Пугач Г.В.)

5.5. Юридичну допомогу при оформленні документів щодо закупівлі товарів (послуг) за державні кошти. Протягом року. (Пугач Г.В.)

5.6. Надати звітність про стан травматизму вихованців, учнів, працівників (форма НВ). (Чемов В.О.)

5.7. Надати методичну консультацію заступнику директора з НВР загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Малинівка щодо проведення районного семінару директорів. (Антикало С.М.)

6. Провести

6.1. Проведення консультацій з правових питань. Протягом року. (Пугач Г.В.)

6.2. Проведення тендеру. (Тендерний комітет)

6.3. Нараду завідуючих дошкільних навчальних закладів «Методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішкільного контролю дошкільних навчальних закладів». (Чемова Т.К.,, Гуркіна Н.В.)

6.4. Реєстрацію учасників ЗНО–2015. (Толмацька І.А.)

6.5. Нараду з заступниками директорів з НВР. (Антикало С.М.)

7. Вивчити

7.1. Роботи вихователів, які підлягають атестації. (Паскалова К.П.)

8. Зібрати

8.1. Дані про кількісний склад учнів на 01.01.2015р. (Чемова Т.К.)

8.2. Відомості щодо попереднього працевлаштування випускників 9, 11 класів. (Чемова Т.К.,, Токарєв В.О.)

8.3. Відомості про попередній набір до 1, 10 кл. (Чемова Т.К.)

8.4. Інформацію про профільне навчання. (Чемова Т.К.)

8.5. Зібрати, підготувати і надати звіт (форма 85–К) по дошкільним закладам району в держстатистику. (Чемова Т.К.,, Гуркіна Н.В.)

8.6. Зібрати і надати загальну кількість дитячого населення у районні від 0 до 6 років. (Гуркіна Н.В.)

9. Проаналізувати:

9.1. Наступність у підготовці дітей 5-р. віку дошкільних закладів та школи І ступеня. (Паскалова К.П., Макаренко Т.В.)

9.2. Стан передплати періодичних видань на 2015 рік. (Греджева Н.О.)

Лютий

1. Зібрати

1.1. Зібрати списки випускників шкіл, які бажають поступити до педагогічних вузів за цільовими направленнями. (Яйленко Л.С.)

1.2. Облік нормативних актів відділу освіти, інформування змін в діючому законодавстві. Протягом року. (Пугач Г.В.)

2. Перевірити

2.1. Перевірити стан з охорони праці та протипожежної безпеки (вибірково). (Чемов В.О.)

2.2. Перевірити дошкільні творчі звіти вихователів, які атестуються. (Паскалова К.П.)

2.3. Документацію закладів освіти з питання атестації екстернів. (Гуркіна Н.В.)

2.4. Роботу з профілактики правопорушень в школах, в яких скоєно злочин. (Токарєв В.О.)

2.5. Мережу Будинку дитячої творчості та динаміку охоплення дітей позашкільною освітою. (Гуркіна Н.В.)

2.6. Стан виховної роботи, роботи з попередження правопорушень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Касянівка. (Токарєв В.О.)

3. Провести

3.1. Виконанням закону про Всеобуч (робота з дітьми, які не відвідують заняття) в загальноосвітніх навчальних закладах. (Гуркіна Н.В., Токарєв В.О.)

3.2. Засідання комісії з питань визначення стипендіатів Донецької обласної ради 2015р. (головні спеціалісти, Антикало С.М.)

3.3. Фронтальну перевірку стану управлінської діяльності Володарської гімназії «Софія» з загальноосвітньою школою І ступеню №2. (Гуркіна Н.В.)

3.4. Інструктивну нараду для заступників директорів з НВР. (Антикало С.М.)

3.5. Заняття шкіл ППД, семінарів-практикумів шкіл молодого вчителя. (Методисти)

3.6. Методичну консультацію для директора загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів села Новогригорівка щодо проведення педагогічної вітальні. (Антикало С.М.)

3.7. Засідання методичної ради. (Антикало С.М.)

3.8. Провести І етап огляду-конкурсу «Веселі старти» по загальноосвітнім та дошкільним навчальним закладам району. (Гуркіна Н.В., Толмацька І.А., Паскалова К.П.)

3.9. Провести нараду завідуючих дошкільних навчальних закладів. (Паскалова К.П.)

3.10. ШМБ «Культура мовлення-фундамент освіченості та професіоналізму». (Греджева Н.О.)

4. Проаналізувати

5.1. Динаміку охоплення дітей позашкільною освітою. (Гуркіна Н.В.)

5. Підготувати

6.1. Статистичний звіт щодо кадрового складу психологічної служби району (Токарєва О.М.)

6.2. Замовлення на виготовлення документів про освіту. (Чемова Т.К.)

6.3. Звіт до департаменту освіти і науки про атестацію екстернів. (Гуркіна Н.В.)

6.4. Зведену таблицю показників з праці за рік в департамент освіти і науки Донецької області 1–ПО (освіта) 1 раз на рік. (Мартіросян А.М.)

6.5. Зведену таблицю показників з праці за рік статистичному управлінню 1–ПО (освіта) 1 раз на рік. (Мартіросян А.М.)

6.6. Звіт з праці (по підрозділам) статистичному управлінню 1–ПВ (термінова – місячна). (Мартіросян А.М.)

6.7. Методичні вісники, буклети, презентації. (Антикало С.М., методисти.)

6.8. Підготувати інформацію щодо використання можливостей освітнього округу для реалізації профільного навчання. (Чемова Т.К.)

6.9. Підготувати довідки за результатами фронтальної перевірки. (головні спеціалісти, Антикало С.М., методисти.)

6.10. Картотеку нових надходжень підручників. (Греджева Н.О.)

6.11. Аналіз придатних підручників 1-11 класів у 2015-2016 н.р. (Греджева Н.О)

6.12. Зведений аналіз отриманих підручників та художньої літератури впродовж 2015р. (Греджева Н.О.)

6.13. Довідку про стан виховної роботи, роботи з попередження правопорушень у загальноосвітніх навчальних закладах. (Токарєв В.О.)

6. Здійснювати контроль

7.1. За організацією перевезення учнів до місця навчання. (Чемова Т.К.)

7.2. За виконанням питань з охорони праці. (Чемов В.О)

7.3. За організацією зовнішнього незалежного оцінювання. (Антикало С.М.)

7.4. За дотриманням ведення ділової документації та харчування в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах району (вибірково). (Гуркіна Н.В., Чемова Т.К., Паскалова К.П.)

7.5. Проводити контроль по школах за виконанням закону про Всеобуч (робота з дітьми, які не відвідують заняття). (Гуркіна Н.В., Токарєв В.О.)

7. Взяти участь

8.1. У творчих звітах вчителів, що атестуються на вищу категорію та педагогічні звання. (Антикало С.М., методисти)

8. Надати методичну допомогу

9.1. У проведенні районних методичних об’єднань вихователів дошкільних навчальних закладів (1 класів шестирічок, логопедичної, старшої, середньої, молодшої та різновікової груп, муз. керівників). (Паскалова К.П., Макаренко Т.В.)

Березень

1. Перевірити

1.1. Оформлення атестаційних листів вчителів, які атестуються у поточному навчальному році. (Яйленко Л.С.)

1.2. Замовлення на виготування документів про освіту. (Чемова Т.К.)

1.3. Стан медичного обслуговування дітей дошкільного та шкільного віку. (Гуркіна Н.В., Паскалова К.П.)

1.4. Якість знань та стан викладання предметів. (методисти)

1.5. Організацію перевезення учнів до місця навчання. (Чемова Т.К.)

1.6. Виконання питань з охорони праці. (Чемов В.О.)

1.7. Організацію харчування дітей в у навчальних закладах (вибірково). (Гуркіна Н.В.)

1.8. Дотримання ведення ділової документації у загальноосвітніх закладах району. (Гуркіна Н.В., Чемова Т.К.)

1.9. Виконання рекомендацій адміністрації загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Касянівка за наслідками фронтальної перевірки. (Чемова Т.К.)

2. Зібрати

2.1. Замовлення про потребу у педагогічних кадрах на 2015-2016 н.р. (Яйленко Л.С.)

2.2. Документацію претендентів на стипендію Донецької обласної ради 2014 року. (Гуркіна Н.В., Чемова Т.К., Антикало С М.)

3. Надати практичну допомогу

3.1. У оформленні атестаційних листів (Яйленко Л.С.)

3.2. Надати методичну консультацію заступнику директора з НВР загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Тополине щодо проведення районного семінару-практикуму. (Антикало С.М.)

3.3. Надати методичну консультацію заступнику директора з ВР загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Македонівка щодо проведення районного семінару. (Антикало С.М., Токарєв В.О.)

3.4. Робота з апробації підручників для 5 класу. (Греджева Н.О.)

3.5. Методичну допомогу дошкільним закладам в проведенні родинного свята «Весна цілує маму». (Паскалова К.П.)

4. Провести

4.1. Інформаційно-методичні наради, РМО з усіма категоріями педрацівників. (Антикало С.М.)

4.2. Свято щодо нагородження переможців районного конкурсу «Вчитель року». (Антикало С.М.)

4.3. Провести семінар директорів в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с. Малинівка з теми «Виховання національної свідомості особистості як шлях виховання свідомого громадянина і патріота України». (Антикало С.М.)

4.4. Провести педагогічну вітальню директорів в загальноосвітній школі І-ІІ ступенів села Новогригорівка з теми «Взаємодія вчителів та батьків в сучасному освітньому процесі» (Антикало С.М.)

4.4. Заходи щодо незалежного зовнішнього тестування випускників. (Толмацька І.А.)

4.5. Заняття постійних семінарів, школи молодого вчителя, школи ППД. (Антикало С.М., методисти)

4.6. Районний конкурс «Творча юнь Донбасу». (Антикало С.М.)

4.7. Нараду завідуючих дошкільних навчальних закладів. (Гуркіна Н.В., Чемова Т.К.)

4.8. Акцію «Зелена хвиля» в дошкільних навчальних закладах. (Паскалова К.П.)

4.9. Провести конкурс-виставку малюнків, дитячих робіт «Цвіт маминих пісень». (Паскалова К.П.)

4.10. Практичні заняття щодо відпрацювання планів евакуації в навчальних закладах району (вибірково). (Чемов В.О.)

4.11. Єдиний день безпеки дорожнього руху. Протягом місяця. (Чемов В.О.)

5. Вивчити

5.1. Вивчити роботи вихователів та вчителів, які підлягають атестації. (Гуркіна Н.В., Чемова Т.К., Антикало С.М.)

5.2. Стан викладання предметів. (Антикало С.М., методисти)

6. Взяти участь

6.1. У роботі районних атестаційних комісій. (Гуркіна Н.В., Чемова Т.К., Антикало С.М.)

6.2. Прийняти участь в організації та проведенні поглибленого медичного огляду дітей та підлітків навчальних закладів. (Гуркіна Н.В., Паскалова К.П.)

7. Підготувати та надати

7.1. Звіт щодо виконання Програми соціально-економічного розвитку за І квартал 2015р. (Чемова Т.К.)

7.2. Ззвіт до департаменту освіти і науки про використання НКК за І квартал 2015р. (Чемова Т.К.)

7.3. Звіт про виконання програми «Шкільний автобус» за І квартал 2015р. (Чемова Т.К.)

7.4. Звіт з праці (по підрозділам) статистичному управлінню 1 – ПВ. (Мартіросян А.М.)

7.5. Звіт до департаменту освіти і науки щодо охоплення учнів загальноосвітніх навчальних закладів харчуванням та фінансово-економічних питань його забезпечення. (Гуркіна Н.В., Морозова В.М.)

7.6. Інформацію до колегії райдержадміністрації про виконання районної Програми підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період до 2020 року. (Гуркіна Н.В.)

7.7. Довідки за результатами фронтальної перевірки. (головні спеціалісти, Антикало С.М., методисти)

7.8. Проект наказу про проведення та підсумки конкурсу «Творча юнь Донбасу». (Антикало С.М.)

7.9. Проект наказу «Про проведення аналізу придатних підручників у 2015-2016 н.р. в закладах освіти». (Греджева Н.О.)

7.10. Щоквартальний звіт про діяльність бібліотек. (Греджева Н.О.)

7.11. Проект наказу про проведення громадського огляду умов утримання, виховання, навчання, оздоровлення дітей пільгових категорій. (Токарєв В.О.)

7.12. Пропозиції до плану роботи відділу освіти райдержадміністрації на ІІ квартал 2015 рік. (Гуркіна Н.В.)

7.13. Звіт щодо виконання плану роботи відділу освіти райдержадміністрації за І квартал 2015 рік. (Гуркіна Н.В.)

Квітень

1. Провести

1.1. Засідання районної атестаційної комісії, оформити протокол. (Яйленко Л.С.)

1.2. Семінар-практикум для заступників директорів з НВР в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с. Тополине з теми «Експертиза уроку як основа вдосконалення навчально-виховного процесу». (Антикало С.М.)

1.3. Провести семінар для заступників директорів з ВР в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів села Македонівка. (Антикало С.М., Токарєв В.О.)

1.4. Проведення атестації вихователів та підсумки їх творчих звітів. (Гуркіна Н.В., Чемова Т.К., Яйленко Л.С., Паскалова К.П.)

1.5. Засідання методичної ради. (Антикало С.М.)

1.6. Затвердження методичного продукту педагогів, які атестуються. (Антикало С.М.)

1.7. Засідання районних методичних об’єднань по обговоренню та затвердженню матеріалів державної атестації. (Антикало С.М.)

1.8. Засідання районної атестаційної комісії. (Третяк А.П., Гуркіна Н.В., Чемова Т.К., Антикало С.М.)

1.9. Організаційні роботи з проведення в закладах освіти двомісячника благоустрою подвір’їв, прилеглих територій та підготувати інформацію про виконану роботу. (Чучвера В.Л., Паскалова К.П.)

1.10. ТГ бібліотекарів «Розробка та затвердження положення про ІБЦ». (Греджева Н.О.)

1.10. Звіт про проведення аналізу придатних для використання підручників у 2015-2016 н.р. (Греджева Н.О.)

1.11. Провести нараду завідуючих «Про підготовку до літнього оздоровлення дітей». (Гуркіна Н.В., Чемова Т.К.)

1.12. Семінар вчителів географії «Професійна компетентність вчителя, як умова ефективності навчально-виховного процесу у школі». (Греджева Н.О.)

1.13. Спортивні заходи (Толмацька І.А.):)

 • Спартакіаду учнів загальноосвітніх навчальних закладів району (протягом місяця);
 • «Нащадки козацької слави» серед учнів 6-11 класів (обласні змагання) - взяти участь;
 • «Старти надій» серед учнів 7 класів (районні змагання);
 • «Діти – олімпійська надія України».

2. Підготувати та надати

2.1. Проект наказу про підвищення кваліфікації педпрацівників (щомісяця). (Яйленко Л.С.)

2.2. Проект наказу про підсумки атестації. (Яйленко Л.С.)

2.3. Проект наказу про проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах району. (Гуркіна Н.В.)

2.4. Проект наказу «Про тиждень з охорони праці». (Чемов В.О.)

2.5. Виконання вимог п.4 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині організації обліку дітей шкільного та дошкільного віку. (Гуркіна Н.В., Паскалова К.П.)

2.6. Проект наказу про перевірку дотримання вимог ведення класних журналів 10-х, 11-х класів 2014-2015 навчальному році. (Гуркіна Н.В.)

2.7. Педагогічним вищим навчальним закладам замовлення на потребу в молодих фахівціях. (Яйленко Л.С.)

2.8. Звітність про стан травматизму вихованців, учнів, працівників (форма НВ). (Чемов В.О.)

2.9. План відкриття профільних класів в навчальних закладів району в 2015-2016 н.р. (Чемова Т.К.)

2.10. Список претендентів нанагородження золотими та срібними медалями. (Гуркіна Н.В.)

3. Зібрати

3.1. Інформацію про підсумки атестації педпрацівників закладів освіти району. (Яйленко Л.С.)

3.2. Інформацію «Про тиждень з охорони праці». (Чемов В.О.)

3.3. Графіки екскурсій та практики. (Чемова Т.К.)

3.4. Інформацію про профільне навчання. (Чемова Т.К.)

4. Перевірити

4.1. Стан з охорони праці та протипожежної безпеки (вибірково). (Чемов В.О.)

4.2. Забезпечення наступності у роботі дошкільних та загальноосвітніх закладів. (головні спеціалісти, Макаренко Т.В., Паскалова К.П.)

4.3. Оформлення матеріалів за результатами атестації педпрацівників в дошкільних навчальних закладах. (Яйленко Л.С.)

4.4. Шкільну документацію у претендентів на нагородження медаллю. (Гуркіна Н.В.)

4.5. Організацію харчування дітей в навчальних закладах (вибірково). (Гуркіна Н.В.)

4.6. Організацію перевезення учнів до місця навчання. (Чемова Т.К.)

4.7. Виконання питань з охорони праці. (Чемов В.О.)

4.8. Дотримання ведення ділової документації у загальноосвітніх закладах району. (Гуркіна Н.В., Чемова Т.К.)

4.9. Проконтролювати та надати методичну допомогу у проведенні районних методичних об’єднань вихователів дошкільних навчальних закладах (логопедичної, старшої, середньої, молодшої та різновікової груп, музичних керівників. (Паскалова К.П.)

4.10. Виконання закону про Всеобуч (робота з дітьми, які не відвідують заняття). (Гуркіна Н.В., Токарєв В.О.)

5. Скласти

5.1. Дислокацію дитячих оздоровчих таборів при загальноосвітніх навчальних закладів. (Чемова Т.К.)

5.2. План відкриття профільних класів в навчальних закладів району в 2015-2016 н.р. (Чемова Т.К.)

6. Підготувати

6.1. Наказ про організацію літнього оздоровлення вихованців та учнів навчальних закладів району. (Чемова Т.К.)

6.2. Підготувати та провести нараду завідуючих дошкільних закладів «Про заходи щодо поліпшення організації оздоровлення дітей». (Чемова Т.К., Паскалова К.П.)

6.3. Звіт з праці (по підрозділам) статистичному управлінню 1 – ПВ (термінова – місячна). (Мартіросян А.М.)

6.4. Довідки за результатами фронтальної перевірки. (головні спеціалісти, Антикало С.М., методисти)

6.5. Інформацію про здобуття повної загальної середньої освіти дітьми та підлітками шкільного віку. (Гуркіна Н.В.)

6.6. Інформацію про відрахування учнівської молоді. (Гуркіна Н.В.)

Травень

1. Підготувати

1.1. Підготувати і надати обласному департаменту освіти і науки подання для нагородження педпрацівників. (Яйленко Л.С.)

1.2. Інформацію про підготовку до літнього оздоровлення дітей. (Чемова Т.К.)

1.3. Інформацію в департамент освіти і науки про атестацію екстернів. (Гуркіна Н.В.)

1.4. Звіт з праці (по підрозділам) статистичному управлінню 1 – ПВ. (Мартіросян А.М.)

1.5. Результативність корекційної логопедичної роботи в школах району для дітей з порушеннями мовлення. (Новікова Л.О.)

1.6. Довідку на колегію про ефективність організації методичної роботи з педкадрами. (Антикало С.М.)

1.7. Аналітичну та статистичну інформацію щодо діяльності психологічної служби. (Токарєва О.М.)

1.8. Аналіз роботи за 2014-2015 н.р. (Греджева Н.О.)

1.9. Проек наказу з перерозподілу підручників між закладами освіти на 2015-2016 н.р. (Греджева Н.О.)

1.10. Звіт про стан виконання «Плану заходів управління освіти і науки щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року» за ІІ півріччя 2014-2015 н.р. (Токарєв В.О.)

1.11. Проек наказу «Про проведення тижня знань з безпеки дорожнього руху». (Чемов В.О.)

2. Надати

2.1. Департаменту освіти і науки звіт про підсумки атестації педпрацівників. (Яйленко Л.С.)

2.2. Департаменту освіти і науки довідки-подання та інші необхідні документи для нагородження педпрацівників. (Яйленко Л.С.)

2.3. Практичну допомогу закладам освіти щодо завершення навчального року, підготовки до аналізу роботи за рік. (Антикало С.М.)

2.4. Звіт щодо виконання навчальних програм та підготувати узагальнену довідку. (Чемова Т.К.)

3. Зібрати

3.1. Подання на нагородження працівників закладів освіти. (Яйленко Л.С.)

3.2. Замовлення на проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників закладів освіти у 2016 р. (Яйленко Л.С.)

3.3. Інформацію «Про проведення тижня знань з безпеки дорожнього руху». (Чемов В.О.)

3.4. Замовлення на пакети для проведення ДПА. (Головні спеціалісти, Антикало С.М.)

3.5. Замовлення на похвальні листи «За високі досягнення в навчанні» та похвальні грамоти «За досягнення у вивченні окремих предметів». (головні спеціалісти)

4. Провести

4.1. Підсумковий моніторинг з української мови, математики, історії, початкових класів. (Антикало С.М., методисти.)

4.2. Огляд методичних кейсів методистів. (Антикало С.М.)

4.3. Інструктивну нараду із заступниками директорів з НВР. (Антикало С.М.)

4.4. Нараду з вчителями 4 класів. (Макаренко Т.В.)

4.5. Нараду готовність дошкільних навчальних закладів до літнього оздоровлення дітей (звіт завідуючих дошкільних навчальних закладів). (Чемова Т.К., Паскалова К.П.)

4.6. Випуски-розваги у дошкільних навчальних закладах «До побачення дитячий садок». (Паскалова К.П.)

4.7. Перерозподіл підручників між школами. (Греджева Н.О.)

4.8. Круглий стіл шкільних бібліотекарів «Аналізувати, порівнювати, діяти!». (Греджева Н.О.)

4.9. Семінар-практикум для ЗДВР «Психолого-педагогічний супровід профорієнтаційної роботи». (Токарєв В.О.)

5. Проаналізувати

5.1. Проаналізувати методичну роботу в закладах. (Антикало С.М.)

5.2. Роботу психологічної служби. (Токарєва О.М.)

6. Перевірити

6.1. Перевірити замовлення на виготовлення документів про освіту. (Чемова Т.К.)

6.2. Перевірити шкільну документацію претендентів на нагородження медалями. (Гуркіна Н.В.)

6.3. Готовність загальноосвітніх та дошкільних закладів освіти району до літнього оздоровлення дітей. (Чемова Т.К., Паскалова К.П.)

6.4. Перевірити створення державних атестаційних комісій. (головні спеціалісти)

6.5. Організацію харчування дітей в навчальних закладах (вибірково). (Гуркіна Н.В.)

6.6. Свято «Останнього Дзвоника», випускні вечори. (головні спеціалісти, Чемов В.О.)

6.7. Виконання питань з охорони праці та навчання. (Чемов В.О.)

6.8. Організацію перевезення учнів до місця навчання. (Чемова Т.К.)

6.9. Контроль за проведенням Державної підсумкової атестації в загальноосвітніх закладах освіти району. (Гуркіна Н.В., Чемова Т.К.)

Червень

1. Підготувати та надати.

1.1. Цільові направлення випускникам шкіл для вступу до педвузів. (Яйленко Л.С.)

1.2. Матеріали до колегії райдержадміністрації з питання організації літнього оздоровлення. (Чемова Т.К.)

1.3. Проект наказу про організацію методичної роботи дошкільних навчальних закладах з педкадрами району на 2015-2016 н.р. (Паскалова К.П.)

1.4. Матеріали до серпневої студії – 2015. (Антикало С.М., методисти)

1.5. Матеріали щодо нагородження медалями випускників загальноосвітніх навчальних закладів. (Гуркіна Н.В.)

1.6. Звіт з праці (по підрозділам) статистичному управлінню 1–ПВ. (Мартіросян А.М.)

1.7. Аналіз методичної роботи з педагогічними кадрами у 2014 – 2015 н.р. (Антикало С.М.)

1.8. План методичної роботи на 2015-2016 навчальний рік. (Антикало С.М.)

1.9. Аналіз наявності та потреби у підручниках після перерозподілу в школах району на 2015-2016 н.р. (Греджева Н.О.)

1.10. Методичний вісник на допомогу шкільним бібліотекарям. (Греджева Н.О.)

1.11. План роботи методичних об’єднань на 2015-2016 н.р. (Греджева Н.О.)

1.12. План методичної роботи на 2015-2016 н.р. (Греджева Н.О.)

1.13. Інформацію щодо стану профілактики суїцідальної поведінки. (Токарєва О.М.)

1.14. Інформацію щодо попередження насильства в сім’ї. (Токарєва О.М.)

1.15. Звіт завідуючих з питання удосконалення підготовки педагогічних кадрів з роботи по програмі «Дитина» в дошкільних навчальних закладах у 2015-2016 н.р. (Паскалова К.П.)

1.16. План роботи опорних дошкільних навчальних закладів, методоб’єднань, профільних, санаторних та спеціалізованих груп дошкільних навчальних закладів. (Гуркіна Н.В., Чемова Т.К ., Паскалова К.П.)

1.17. Підібрати матеріал та визначити тематику засідань на наступний рік. (Токарєв В.О.)

1.18. Скласти список щодо участі педагогічних кадрів у серпневій конференції. (Токарєв В.О.)

1.19. Аналіз методичної роботи за 2014-2015 н.р. (Токарєв В.О.)

1.20. План роботи з педкадрами на 2015-2016 н.р. (Токарєв В.О.)

1.21. Пропозиції до плану роботи відділу освіти райдержадміністрації на ІІІ квартал 2015 рік. (Гуркіна Н.В.)

1.22. Звіт щодо виконання плану роботи відділу освіти райдержадміністрації за ІІ квартал 2015 рік. (Гуркіна Н.В.)

1.23. Звіт до департаменту освіти і науки щодо оздоровлення вихованців та учнів. (Чемова Т.К.)

2. Провести

2.1. Аналітичну діяльність методистів за рік. (Антикало С.М.)

2.2.Заходи (Паскалова К.П.):

 • День захисту дітей та конкурс-виставку малюнків «Ясні усмішки талантів»;
 • «Веселі старти»;
 • дитячий фестиваль.

2.3. Перерозподіл підручників 1-11 класів між закладами освіти з урахуванням очікуваного контингенту 2015-2016 н.р. (Греджева Н.О.)

2.4. Підготувати і провести нараду завідуючих дошкільними закладами. (Гуркіна Н.В., Чемова Т.К., Паскалова К.П.)

3. Проаналізувати

3.1. Організацію і ефективність методичної роботи в районі. (Антикало С.М.)

3.2. Якість і об’єктивність оцінювання письмових робіт медалістів. (Антикало С.М.)

4. Перевірити

4.1. Організацію, проведення ДПА та об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів. (Гуркіна Н.В., Чемова Т.К.)

4.2. Проведення літнього оздоровлення учнів та дітей. (Чемова Т.К., Паскалова К.П.)

4.3. Роботу щодо проведення та підготовки навчальних закладах до роботи у новому навчальному році. (Гуркіна Н.В., Чемова Т.К., Паскалова К.П.)

4.4. Видачу випускникам шкіл документів про освіту. (Чемова Т.К.)

5. Взяти участь

5.1. У державній атестації школярів. (Антикало С.М., методисти)

Липень

1. Підготувати

1.1. Питання ушанування ветеранів праці та молодих спеціалістів до серпневої конференції. (Яйленко Л.С.)

1.2. Звіт щодо виконання Програми соціально-економічного розвитку за ІІ квартал 2015р. (Чемова Т.К.)

1.3. Ззвіт до департаменту освіти і науки про використання НКК за ІІ квартал 2015р. (Чемова Т.К.)

1.4. Звіт про виконання програми «Шкільний автобус» за ІІ квартал 2015р. (Чемова Т.К.)

1.5. Звіт з праці (по підрозділам) статистичному управлінню 1–ПВ. (Мартіросян А.М.)

1.6. Звіт про використання робочого часу 3–ПВ. (Мартіросян А.М.)

1.7. Звіт з праці (по підрозділам) статистичному управлінню 1–ПВ. (Мартіросян А.М.)

Серпень

1. Перевірити

1.1. З’ясувати потребу у педкадрах у школах району на початок нового навчального року. (Яйленко Л.С.)

1.2. Стан навчальних закладів до нового навчального року (складання актів готовності шкіл). (Чемова Т.К., Гуркіна Н.В.)

1.3. Навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів району. (Чемова Т.К.)

1.5. Літнє оздоровлення дітей в дошкільних навчальних закладах. (Чемова Т.К., Паскалова К.П.)

2. Провести

2.1. Розподіл нових надходжень підручників, посібників, програм, подарунків першокласників згідно контингентам учнів та потреб закладів. (Греджева Н.О.)

2.2. Серпневу студію - 2015 (Антикало С.М., методисти)

2.3. Засідання районних методичних об’єднань. «Основні завдання та напрямки роботи педагогів у 2015–2016 н.р.». (Антикало С.М., методисти)

2.4. Консультації щодо планування (Антикало С.М., методисти)

2.5. Другий етап перерозподілу підручників між закладами освіти району. (Греджева Н.О.)

2.6. Інструктивно-методичну нараду для шкільних бібліотекарів «Забезпечення підручниками, організація роботи шкільних бібліотек на 2015-2016 н.р.» (Греджева Н.О.)

2.7. Об’їзд шкіл з питань підготовки до нового навчального року. (Чучвера В.Л., Паскалова К.П.)

3. Проаналізувати

3.1. Організацію оздоровлення дітей навчально-виховних закладів району. (Чемова Т.К.)

3.2. Кадрове забезпечення бібліотекарів та вчителів географії. (Греджева Н.О.)

3.3. Залишки та невистачаючі підручники у 2015-2016 н.р. (Греджева Н.О.)

4. Підготувати

4.1. Інформаційно-методичні матеріали до першого уроку. (методисти)

4.2. Інформацію про підсумки оздоровлення дітей. (Чемова Т.К.)

4.3. Буклети, презентації, план проведення серпневої студії - 2015 (Антикало С.М., методисти)

4.4. Звіт з праці (по підрозділам) статистичному управлінню 1–ПВ (Мартіросян А.М.)

4.5. Серпневі студії – 2015 (секційна робота). (Антикало С.М., методисти)

4.6. Інструктивно-методичні наради з керівниками шкіл, керівниками РМО з питань організації методичної роботи з вчителями. (Антикало С.М., методисти)

4.7. Нараду «Про підготовку навчальних закладів району до початку нового 2015–2016 н.р. та роботу в осінньо-зимовий період, забезпечення безпечних умов життєдіяльності. (Чемова Т.К., Гуркіна Н.В., Паскалова К.П., Чучвера В.Л.)

4.8. Мережу розвитку дошкільної освіти на вересень 2015-2016 н.р. (Чемова Т.К., Гуркіна Н.В.)

4.9. Звіти за 9 місяців департаменту освіти і науки: про хід виконання Закону «Про мови» в дошкільних навчальних закладах, про батьківську платню в дошкільних навчальних закладах, про дислокацію дошкільних навчальних закладах, виконання Програми соціального-економічного розвитку дошкільної освіти району. (Чемова Т.К., Гуркіна Н.В.)

Вересень

1. Перевірити

1.1. Узгодити в обласному ІППО план підвищення кваліфікації педпрацівників на 2016 рік. (Яйленко Л.С.)

1.2. Педнавантаження керівників шкіл. (Яйленко Л.С.)

1.3. Комплектування профільних класів у загальноосвітніх навчальних закладах. (Чемова Т.К.)

1.4. Акти-дозволи на експлуатацію спортзалів та майстерень та акти перевірки на надійність спортобладнання. (Чучвера В.Л.)

1.5. Організацію харчування дітей в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах (вибірково). (Гуркіна Н.В., Паскалова К.П.)

1.6. Комплектування та затвердити дошкільну мережу. (Чемова Т.К., Гуркіна Н.В., Паскалова К.П.)

1.7. Перевірити комплектування профільних груп в дошкільних навчальних закладах. (Чемова Т.К., Гуркіна Н.В., Паскалова К.П.)

1.8. Навчальні плани навчальних закладів. (Чемова Т.К.)

2. Зібрати

2.1. Інформацію про випускників шкіл, які навчаються у вищих педагогічних навчальних закладах. )Яйленко Л.С.)

2.2. Інформацію «Про проведення огляду-конкурсу Увага! Діти на дорозі!» (Чемов В.О.)

2.3. Статистичні звіти форми ЗНЗ-1. (Чемова Т.К.)

2.4. Звіти про працевлаштування випускників 9 та 11 класів пільгових категорій. (Чемова Т.К., Токарєв В.О.)

2.5. Інформацію щодо перевезення учнів до місця навчання. (Чемова Т.К.)

2.6. Інформацію «Про мови» у загальноосвітніх навчальних закладах. (Чемова Т.К.)

2.7. Дані про організацію харчування у навчальних закладах. (Гуркіна Н.В., Паскалова К.П.)

2.8. Плани та структуру методичної роботи шкіл. (Антикало С.М.)

2.9. Плани районних методичних об'єднань. (методисти)

2.10. Контингенти учнів 1-11 класів на І семестр. (Греджева Н.О.)

3. Прийняти участь

3.1. У проведенні перших дзвінків у школах району. (головні спеціалісти, методисти)

3.2. В операції «Урок» з метою виявлення дітей, які не приступили до занять. (Токарєв В.О.)

4. Провести

4.1. Перерозподіл та організацію пересування підручників між закладами освіти. (Греджева Н.О.)

4.2. Інформаційно-методичну нараду практичних психологів з питань організації діяльності на 2014-2015 н.р. (Токарєва О.М.)

4.3. Організаційне засідання ради районного методичного кабінету. (Антикало С.М.)

5. Проаналізувати

5.1. Проаналізувати плани методичної роботи загальноосвітніх закладів району. (Антикало С.М.)

5.2. Забезпеченість підручниками 1-11 класів у 2015-2016 н.р. станом на 01.09.2015. (Греджева Н.О.)

6. Підготувати та надати

6.1. Аналіз анкетування, визначення завдань з підвищення професійної компетентності педкадрів. (методисти)

6.2. Графік колективних та групових форм методичної роботи з педагогічними кадрами. (Антикало С.М., методисти)

6.3. Статистичні дані про стан злочинності серед учнівської молоді. (Токарєв В.О.)

6.4. Звіт про працевлаштування випускників 9 та 11 класів та надати до ДОН. (Чемова Т.К.)

6.5. Проект наказу про індивідуальне навчання учнів у 2015-2016 н.р. та звіт про індевідуальне навчання. (Чемова Т.К.)

6.6. Статистичні звіти ЗНЗ–2, та 76–РВК, Д–4, Д–5, Д–6, Д–7, Д–8, Д–9. (Чемова Т.К.)

6.7. Звіт до департаменту освіти і науки про організацію харчування в навчальних закладах. (Гуркіна Н.В.)

6.8. Проекти наказів (Гуркіна Н.В.):

 • «Про порядок організації безкоштовного харчування дітей пільгової категорії»;
 • «Про порядок організації харчування дітей у навчальних закладах»;
 • «Про дотримання санепідрежиму в харчоблоках загальноосвітніх закладах району та застосування сучасних дезінфікуючих засобів»;
 • «Про стан охоплення дітей та підлітків шкільного віку навчанням у 2015- 2016 н.р.»

6.9. Проект наказу про створення районної атестаційної комісії. (Яйленко Л.С.)

6.10. Проект наказу «Про проведення огляду-конкурсу Увага! Діти – на дорозі!» (Чемов В.О.)

6.11. Звіт з праці (по підрозділам) статистичному управлінню 1–ПВ. (Мартіросян А.М.)

6.12. Зведену відомість тарифікацій педагогічних робітників загальноосвітніх навчальних закладів району станом на 05 вересня департаменту освіти і науки Донецької області, районному фінансовому управлінню. (Залата Г.О.)

6.13. Звіт в статистику за формою 77–РВК. (Гуркіна Н.В.)

6.14. Інформацію про українську мову навчання в навчальних закладах до департаменту освіти і науки. (Чемова Т.К., Паскалова К.П.)

6.15. Відомості до департаменту освіти і науки про учнівське самоврядування. (Липович В.Н.)

6.16. Щоквартальний звіт про діяльність бібліотек. (Греджева Н.О.)

6.17. Відомості про прогнозовану ( 2016-2017 н.р.) та фактичну кількість учнів. (Греджева Н.О.)

6.18. Пропозиції до плану роботи відділу освіти райдержадміністрації на ІV квартал 2015 рік. (Гуркіна Н.В.)

6.19. Звіт щодо виконання плану роботи відділу освіти райдержадміністрації за ІІІ квартал 2015 рік. (Гуркіна Н.В.)

6.20. Інформацію про здобуття повної загальної середньої освіти дітьми та підлітками шкільного віку. (Гуркіна Н.В.)

6.21. Інформацію про відрахування учнівської молоді. (Гуркіна Н.В.)

Жовтень

1. Провести

1.1. Інструктивно-методичну нараду з заступниками директорів шкіл з питань підготовки і проведення районного конкурсу «Вчитель року». (Антикало С.М.)

1.2. Засідання районної атестаційної комісії, оформити протокол. (Яйленко Л.С.)

1.3. Проводити контроль по школам за виконанням закону про Всеобуч (робота з дітьми, які не відвідують заняття). (Гуркіна Н.В., Токарєв В.О.)

1.6. Нарада керівників ДНЗ. (Чемова Т.К., Гуркіна Н.В.)

1.5. Моніторинг якості освіти з української мови, математики, історії. (методисти)

3. Зібрати

3.1. Дані про атестацію педпрацівників шкіл та дошкільних закладів. (Яйленко Л.С.)

3.2. Звіти навчальних закладів про кількісний і якісний склад педпрацівників та списки вчителів. (Яйленко Л.С.)

3.3. Дані про стан харчування дітей у навчальних закладах району. (Гуркіна Н.В.)

4. Підготувати та надати

4.1. Звітність про стан травматизму вихованців, учнів, працівників (форма НВ). (Чемов В.О.)

4.2. До департаменту освіти і науки аналіз фактичних контингентів учнів в районі на 2015-2016 н. р. та проект прийому першокласників у 2016-2017 н.р. (Чемова Т.К., Греджева Н.О.)

4.3. Аналіз контингенту вихованців ДНЗ, учнів ЗНЗ району на 2014-2015 н.р. та проект прийому першокласників у 2015-2016 н.р. (Чемова Т.К., Паскалова К.П., Греджева Н.О.)

4.4. Звіт видачі документів про освіту. (Чемова Т.К.)

4.5. Інформацію по виконанню Програми соціально-економічного розвитку за 9 місяців 2015р. (Чемова Т.К.)

4.6. Інформацію по виконанню Програми «Дистанційна освіта» за 9 місяців. (Чемова Т.К.)

4.7. Інформацію про перевезення вихованців учнів до місць навчання. (Чемова Т.К., Паскалова К.П., Чемов В.О.)

4.8. Звітність про індивідуальне навчання до управління освіти і науки. (Чемова Т.К.)

4.9. Довідку про виконання інструкції №646. (Гуркіна Н.В.)

4.10. Звіт др департаменту освіти і науки про організацію харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. (Гуркіна Н.В., Морозова В.М.)

4.11. Довідку про наступність і перспективи в роботі дошкільних навчальних закладів і початкової школи. (Паскалова К.П., Макаренко Т.В.)

4.12. Звіт з праці (по підрозділам) статистичному управлінню 1–ПВ (термінова - місячне). (Мартіросян А.М.)

4.13. Проект наказу про проведення конкурсу «Вчитель року». (Антикало С.М.)

4.14. Угоду з відділом почтового зв’язку на передплату періодичних видань на 2016 рік. та угоду на виготовлення шкільної документації в типографії «Новий світ». (Греджева Н.О.)

4.15. Довідку «Про стан роботи шкільних бібліотек та забезпеченість підручниками у 2015-2016 н.р.». (Греджева Н.О.)

4.16. Оновлену електронну картотеку підручників 1-11 класів. (Греджева Н.О.)

4.17. Проект наказу про проведення атестації педпрацівників. (Яйленко Л.С.)

4.18. Проект наказу про проведення ІІ туру Всеукраїнських олімпіад, районних конкурсів. (Антикало С.М., методисти)

4.19. Проект наказу про проведення громадського огляду умов утримання, виховання, навчання, оздоровлення дітей пільгових категорій. (Токарєв В.О.)

6. Перевірити

6.1. Ведення шкільної документації (вибірково). (головні спеціалісти.)

6.2. Організацію харчування дітей в навчальних закладах (вибірково). (Гуркіна Н.В.)

6.3. Навчальні плани дошкільних навчальних закладах. (головні спеціалісти, Паскалова К.П.)

6.4. Довідка про стан харчування в дошкільних навчальних закладах. (Гуркіна Н.В.)

6.5. Проконтролювати і надати методичну допомогу в проведенні методоб’єднань профільним, санаторним і спеціальним групам дошкільних навчальних закладів. (Паскалова К.П.)

7. Взяти участь

7.1. Допомогти молодим керівникам в організації внутрішньо-шкільної методичної роботи. (Антикало С.М.)

7.2. У проведені Дня вчителя. (головні спеціалісти, методисти)

Листопад

1. Надати

1.1. Списки осіб, зарахованих до кадрового резерву для заміщення посад працівників держслужби та районного методичного кабінету департаменту освіти і науки та Володарській райдержадміністрації. (Яйленко Л.С.)

2. Зібрати

2.1. Відомості про численність військовозобов’язних у закладах освіти. (Яйленко Л.С.)

2.2. Дані про кадровий резерв для заміщення посади директорів шкіл та їх заступників. (Яйленко Л.С.)

2.3. Інформацію «Про стан безпеки життєдіяльності охорони праці, пожежної безпеки, дитячого дорожньо-транспортного травматизму в навчальних закладах за 9 місяців». (Чемов В.О.)

3. Проаналізувати

3.1. Якісний та кількісний склад педагогічних працівників закладів освіти району. (Яйленко Л.С.)

4. Провести

4.1. Районний етап Всеукраїнських олімпіад, творчих конкурсів. (Антикало С.М., методисти)

4.2. Семінари вчителів предметниіків. (Антикало С.М., методисти)

4.3. Семінари-практикуми для директорів шкіл та заступників директорів. (Антикало С.М.)

4.4. Районний конкурс «Вчитель року». (Антикало С.М.)

4.5. Семінар-практикум бібліотекарів «Інформаційно-бібліотечний центр як інноваційна модель шкільної бібліотеки». (Греджева Н.О.)

4.6. Нараду завідуючих дошкільних навчальних закладів. (Чемова Т.К., Гуркіна Н.В.)

5. Перевірити

5.1. Стан з охорони праці (вибірково навчальні заклади). (Чемов В.О.)

5.2. Стан викладання предметів. (методисти)

5.3. Роботу ГПД загальноосвітніх навчальних закладів (початкові класи). (Гуркіна Н.В., Макаренко Т.В.)

6. Підготувати

6.1. Проект наказу про проведення районних конкурсів знавців української мови ім. П.Яцика, мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка , творчих робіт з номінації «Історія» і «Література». (Антикало С.М., методисти)

6.2. Проект наказу про підсумки проведення конкурсу «Вчитель року». (Антикало С.М.)

6.3. Довідки за результатами фронтальної перевірки. (головні спеціалісти, Антикало С.М., методисти)

6.4. Інформацію до колегії райдержадміністрації про виконання районної Програми «Освіта Володарського району. 2012-2016 роки». (Гуркіна Н.В)

6.5. Звіт про продовження навчання для здобуття повної середньої освіти випускниками 9-х класів по формі №1-3СО. (Чемова Т.К.)

6.6. Звіт з праці (по підрозділам) статистичному управлінню 1 – ПВ (термінова –місячне). (Мартіросян А.М.)

6.7. Проект наказу «Про стан безпеки життєдіяльності охорони праці, пожежної безпеки, дитячою дорожньо-транспортного травматизму в навчальних закладах за 9 місяців». (Чемов В.О.)

6.8. Мережу розвитку дошкільних навчальних закладів на 2016 р. (Чемова Т.К.)

8. Вивчити

8.1. Стан організації навчальних занять із дітьми, які перебувають на індивідуальному навчанні. (Чемова Т.К.)

8.2. Роботу вихователів, які підлягають атестації. (Чемова Т.К., Гуркіна Н.В., Паскалова К.П.)

8.3. Стан викладання предметів. (Антикало С.М., методисти)

8.4. Стан роботи з профілактики правопорушень у тих школах, учні яких скоїли злочин. (Токарєв В.О.)

Грудень

1. Підготувати та надати

1.1. Звіт про чисельність військовозобов’язаних працівників закладів освіти і надати його до департаменту освіти і науки. (Яйленко Л.С.)

1.2. Звіт про виконання плану курсів підвищення кваліфікації педпрацівників у 2015р. (Яйленко Л.С.)

1.3. План роботи з контролю та методичній допомоги дошкільних навчальних закладів на 2015 рік. (Паскалова К.П.)

1.4. Тендерну документацію. (тендерний комітет)

1.5. Річний план з безпеки життєдіяльності на новий календарний рік. (Чемов В.О.)

1.6. Проект наказу про результати ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад. (Антикало С.М.)

1.7. Звіт до департаменту освіти і науки про використання НКК. (Чемова Т.К.)

1.8. Річний звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку за 2014 р. (Чемова Т.К.)

1.9. Програму соціального-економічного розвитку освіти району на 2015 р. (Чемова Т.К.)

1.10. Звіт про виконання програми «Шкільний автобус». (Чемова Т.К.)

1.11. Звіт про виконання Закону України «Про мови». (Чемова Т.К.)

1.12. Інформацію про батьківську платню в дошкільних навчальних закладах. (Паскалова К.П.)

1.13. Інформацію про наповнюваність дошкільних навчальних закладах. (Чемова Т.К.)

1.14. Інформацію про дислокацію дошкільних навчальних закладах. (Чемова Т.К.)

1.15. Інформацію щодо стану профілактики суїцидальної поведінки. (Токарєва О.М.)

1.16. Інформацію щодо попередження насильства в сім’ї. (Токарєва О.М.)

1.17. План роботи відділу на 2015 рік. (Гуркіна Н.В.)

1.18. Інформацію про здобуття повної загальної середньої освіти дітьми та підлітками шкільного віку. (Гуркіна Н.В.)

1.19. Інформацію про відрахування учнівської молоді. (Гуркіна Н.В.)

1.20. Звіт з праці (по підрозділам) статистичному управлінню 1–ПВ (термінова-місячне). (Мартіросян А.М.)

1.21. Звіти, заявки, роботи переможців олімпіад та конкурсів для участі в обласних. (Антикало С.М., методисти)

1.22. Проект наказу «Про організацію роботи та попередження надзвичайних ситуацій у навчальних закладах наприкінці І семестру під час зимових канікул, новорічних свят». (Чемов В.О.)

1.23. Річний звіт до департаменту освіти і науки з охорони праці. (Чемов В.О.)

1.24. Інформацію до департаменту освіти і науки про учнівське самоврядування. (Липович В.Н.)

1.25. Звіт про отриману літературу впродовж 2015 року. (Греджева Н.О.)

1.26. Щоквартальний звіт про діяльність бібліотек. (Греджева Н.О.)

1.27. Пропозиції відділу освіти райдержадміністрації до плану роботи колегії райдержадміністрації на 2015 рік. (Гуркіна Н.В.)

1.28. Пропозиції до плану роботи відділу освіти райдержадміністрації на 2015 рік. (Гуркіна Н.В.)

1.29. Звіт щодо виконання плану роботи відділу освіти райдержадміністрації за ІV квартал 2015 рік. (Гуркіна Н.В.)

2. Проаналізувати

2.1. Виконання плану курсів підвищення кваліфікації педпрацівників. (Яйленко Л.С.)

3. Зібрати

3.1. План протипожежні заходи на поточний календарний рік. (Чемов В.О.)

3.2. Інформацію про хід виконання Закону України «Про мови». (Чемова Т.К.)

3.3. Замовлення на виготовлення документів про освіту. (Чемова Т.К.)

3.4. Дані про кількість дітей дошкільного віку в районі від 1 до 6 років. (Паскалова К.П.)

4. Зробити передплату)

4.1. Періодичних видань на 2016 р. (Греджева Н.О.)

5. Провести

5.1. Районний конкурс творчих робіт, присвячений популяризації ідей Шевченка Т.Г. (Антикало С.М.)

5.2. День Святого Миколая. (Паскалова К.П.)

5.3. Нараду завідуючих дошкільних навчальних закладах. (Чемова Т.К., Гуркіна Н.В., Паскалова К.П.)

6. Перевірити

6.1. Контроль за організацією перевезення учнів до місця навчання. (Чемова Т.К.)

6.2. Контроль за виконанням питань з охорони праці та навчання. (Чемов В.О.)

6.3. Контроль за підготовкою і проведенням новорічних свят в навчальних закладах. (Чемова Т.К., Гуркіна Н.В., Паскалова К.П.)

6.4. Контроль за організацією зовнішнього незалежного оцінювання. (Антикало С.М.)