Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації
 
Діти - це наш найдорожчий скарб, це наша надія, це молода Україна!
Пошук:
Рейтинг@Mail.ru

Про відділ

 

 

Відділ освіти та навчальні заклади району проводять цілеспрямовану роботу з розвитку системи освіти в районі відповідно до завдань, визначених Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Відділ працює на основі положення: Положення про відділ освіти Нікольської райдержадміністрації.

Відділ освіти Нікольської районної державної адміністрації працює над забезпеченням оптимальних умов навчання і виховання учнів та вихованців, задоволенням потреб населення в повній загальній середній освіті, різних формах, профілях, мовах навчання, відповідним економічним витрачанням бюджетних коштів.

Процес децентралізації, який проходить зараз в Україні, передбачає реформування всіх сфер життя місцевих громад. У рамках цього процесу реформу освіти уряд визначив як основну серед решти реформ.

Освітня стратегія району спрямована на забезпечення умов функціонування і розвиток системи впровадження в життя освітніх реформ держави.

         Освітня галузь Нікольського району в 2016-2017 році була представлена 29 закладами освіти, які надавали послуги 3124 дітям. А саме:

 • 12 дошкільних, в яких виховувалось 719 дітей;
 • 16 загальноосвітніх, які надавали освітні послуги 2355 учням;
 • 1 позашкільний – Нікольській Будинок творчості, 50 вихованців.

Минулий навчальний рік характеризувався напруженою роботою освітян району, що була спрямована на створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти в навчальних закладах, підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

Адміністраціями навчальних закладів  проводиться постійна робота щодо  поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти.

Є здобутки й перемоги учнів та педагогів на районному та обласному рівнях.

Аналізуючи підсумки минулого навчального року, можемо засвідчити, що за активної підтримки районної державної адміністрації, районної ради, у співпраці з органами місцевого самоврядування, батьківською громадськістю ми досягли не лише стабільної роботи всіх ланок галузі, а й зробили реальні кроки щодо модернізації матеріально-технічної бази та впровадження інноваційних підходів у вихованні та навчанні підростаючого покоління.

Доступність до якісної освіти починається з дошкільної ланки, бо саме вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення якісно нового освітнього простору.

                 Вся навчально-виховна робота з дітьми  у дошкільних навчальних закладах  району планується і проводиться відповідно до Базового компонента дошкільної освіти  в Україні, та Освітньої програми «Дитина», «Впевнений старт», Інструктивно-методичного листа «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку - це  документи, які орієнтують педагогів на особистісний розвиток кожної дитини, на формування життєздатної, компетентної, творчої людини. Тому головним завданням дошкільної освіти району є формування активно-пізнавального ставлення дитини до навколишнього світу через розвивальний і виховний аспекти розумового виховання, через розвиток інтелектуальних почуттів та вміння суспільної взаємодії.

Протягом 2016-2017 навчального  року всебічний розвиток дітей дошкільного віку   забезпечували 12 дошкільних навчальних закладів та 1 навчально-виховний комплекс. Усі дошкільні навчальні заклади розташовані у типових приміщеннях.

 Виконуючи Закон України «Про мови», розширено мережу дошкільних навчальних закладів з державною мовою навчання (7 дошкільних навчальних закладів мають статус україномовних, у 6 дошкільних навчальних закладах відкрито групи з державною мовою навчання).

Забезпечено регулярне безкоштовне підвезення дітей дошкільного віку до дошкільних навчальних закладів і додому.

Першочергову увагу відділ освіти приділяє охопленню дошкільною освітою 5-річних дітей, підготовкою їх до систематичного навчання у школі. Як наслідок у районі діти п’ятирічного віку 100% охоплені різними формами дошкільної освіти.

На протязі року здійснюється соціально-педагогічний патронат сімей, діти яких не охоплені суспільною дошкільною освітою. Надаються індивідуальні консультації для батьків, проводяться Дні відкритих дверей.

   Взаємодія з батьками посідає важливе місце в структурі заходів по готовності дітей до навчання в школі.

Станом на січень 2017 року в районі проживає 1720 дітей дошкільного віку від 0 до 6 років. З них 834 дітей відвідує 12 дошкільних навчальних закладів, і 1-НВК що становить 48% дітей від 1 року до 6 років.

Дітей віком від 3 до 6(7) років – 834, в ДНЗ виховується –455 дітей, що скаладає 54%

Створено оптимальний режим роботи дошкільних навчальних закладів. В районі працює 36 груп, з них 5 з 12-годинним перебуванням, дітей-264 та 31груп з 10-годинним перебуванням, дітей – 455.

Виконуючи Закон України «Про мови», збережено мережу дошкільних навчальних закладів з державною мовою навчання, в 14 групах 265 дітей навчаються державною мовою, тобто 35 %, та 22 групи 524 дитини з україно-російським навчанням.

 В 2017 -2018 році планується перевести всі дошкільні заклади на державну мову виховання і навчання.

Значну увагу відділ освіти приділяє контролю та організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Середня вартість харчування 1 дитини в день складає (100% - 12,43 грн.). Середня батьківська плата на день складає (60%, 50%, 40%  - 6, 75 грн.)

Натуральні норми харчування дітей в ДНЗ  виконуються на 59-61 % .

Дітей пільгової категорії в дошкільних навчальних закладах – 88.

Безкоштовно харчуються 25 дітей, в тому числі діти-сироти, діти-інваліди, малозабезпечені. 59 дітей звільнені від плати за харчування на 50 %.

В дошкільних навчальних закладах виховуються 12дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб.

В дошкільних навчальних закладах працює 81 педагогічний працівник, з них з вищої освітою – 41,9 %  та  58,1 % з середньою спеціальною освітою (бакалавр). 

У 2017-2018  курси підвищення кваліфікації пройшли 8 педагогічних працівників.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності дошкільної освіти є подальше опанування дистанційними технологіями навчання. Дошкільні навчальні заклади підключені до мережі Інтернет. У всіх дошкільних навчальних закладах за пріоритетними напрямками працюють групи: гуманітарного, фізкультурно-оздоровчого, художньо - естетичного, еколого - валеологічного, розвитку математичних здібностей, вивчення іноземної мови. Всього 16 профільних груп, які відвідують 192дитини.

Відділ освіти та Методичний центр щомісячно проводить наради з керівниками дошкільних навчальних закладів. В районі працює 2 освітніх округів, 8 методичних об’єднань для вихователів старшої, середньої, І-ІІ молодших груп, раннього віку та для вихователів різновікових груп, музичних керівників, старших медичних сестер.

Згідно з планом відділу освіти надається методичний супровід з проведення районних заходів:

-семінарів- практикумів: «Рідний край знати – свій народ шанувати», «Українці ми маленькі» , « Розвиток  творчого потенціалу дітей дошкільного віку»;

-семінар –практикум для завідувачів «Система роботи з національно-патріотичного виховання»);

- дитячо-музичний фестиваль «Сузір’я талановитих дошкільнят»

   В районі відсутні дошкільні навчальні заклади спеціального призначення.

Загальна середня освіта

ЗНЗ Нікольського району:

В районі функціонує 16 загальноосвітніх навчальних закладів: І-ІІІ ступенів – 13 навчальних закладів, І-ІІ ступенів – 3. Два заклади   не працюють у зв’язку з відсутністю дітей, три в стадії ліквідації.

Функціонує інноваційний заклад – Нікольська гімназія «Софія» з загальноосвітньою школою I   ступеню № 2.

Для збереження здоров’я та фізичного розвитку школярів в районі функціонує 16 спортивних залів  та  18 спортивних майданчиків.

Індивідуальним навчанням було охоплено –  62  учня: за станом здоровʼя - 9 учнів,6 учнів,як такі, що потребують корекції розумового і фізичного розвитку, 49 - як учні, які навчалися в класах, де менше 5 осіб.

  В районі функціонує 2 освітніх округи з базовими навчальними закладами:     КЗ «Зорянська загальноосвітня школа I-III ступенів Нікольської районної ради Донецької області»,КЗ «Новокраснівська загальноосвітня школа I-III ступенів Нікольської районної ради Донецької області» .

                Комунальний заклад «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа  має статус обласної базової школи щодо підготовки учнів до участі в конкурсах та олімпіадах з української мови та літератури.

              Нікольська гімназія «Софія» з загальноосвітньою школою І ступеня №2 Нікольської районної ради Донецької області є опорною школою з дистанційної освіти.

Профільним навчанням охоплено 278 учень (100%) 10-11 класів.

В  закладах освіти району функціонує українська мова як державна, забезпечується потреба населення у навчанні і вихованні дітей та учнівської молоді українською мовою. 

Мережа закладів освіти з державною мовою навчання в 2016-2017 навчальному році складається з:

 • 8 шкіл з українською мовою навчання (77 класів, 810 учнів);
 • 6 шкіл з російською мовою навчання (64 класів,481 учень)
 •  загальноосвітній школі I-IIIступенів №1 імені Якименка функціонують класи з українською (12 класів, 236 учнів) та російською мовами навчання (11 класів, 209 учнів); 

- Нікольській гімназії «Софія» з загальноосвітньою школою I   ступеню №2 функціонують класи з українською (2 класи, 41 учень) та російською мовами навчання (18 класів, 371 учень);

 • - КЗ Темрюцька загальноосвітній школі I-IIIступенів функціонують класи з українською (1 клас, 15 учнів) та російською мовами навчання (11 класів, 209 учнів); 

 Отже, українською мовою навчання у 2016-2017 навчальному році було охоплено 50 % шкіл, 37 % учнів від загальної кількості шкіл.

 Протягом року відділом освіти спільно з педагогічними колективами проводилась просвітницька робота щодо переходу навчальних закладів на державну мову навчання і виховання. Завдяки спільним діям та освітній роботі з батьками майбутніх першокласників, кількість учнів, які навчаються державною мовою збільшилась на 8 відсотків (в 2016-2017 на 45 учнів, в 2017-2018 планується збільшення на 93 учні).

Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, шість навчальних закладів району відкриють з 2017-2018 навчального року 1 клас з українською мовою навчання, що завершить 100% перехід загальноосвітніх навчальних закладів, які навчатимуться з 1 класу українською мовою навчання.

Станом на 01.08.17 забезпеченість підручниками 1 класу з українською мовою навчання становить 73%.

Для 100% забезпечення підручниками учнів 1 класу з українською мовою навчання проводяться наступні заходи:

- перерозподіл підручників між загальноосвітніми навчальними закладами району згідно з контингентом учнів 2017-2018 н.р.;

- закупівля підручників за кошти місцевого бюджету.

З 2017-2018 н.р. будуть відкриті 2 класи з українською мовою навчання в наступних навчальних закладах:

- комунальний заклад «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа – 43 учні;

- комунальний заклад «Темрюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» - 14 учнів;

- Нікольська гімназія «Софія» з загальноосвітньою школою І ступеню №2 Нікольської районної ради Донецької області – 43 учні.

Станом на 01.08.2017 забезпеченість підручниками 2 класу з українською мовою навчання становить 84%.

Для 100% забезпечення підручниками учнів 2 класу з українською мовою навчання проводяться наступні заходи:

- перерозподіл підручників між загальноосвітніми навчальними закладами району згідно контингенту учнів 2017-2018 н.р.;

- закупівля підручників за кошти місцевого бюджету.

         У 2017-2018 н.р.планується отримати нові підручники для 9 класів за кошти державного бюджету.

Підвозом до навчальних закладів і додому було охоплено 399 учнів, які підвозяться до 9 шкіл із 24 населених пунктів. Підвіз здійснюється 13 шкільними автобусами, які повністю відповідають вимогам щодо перевезення школярів.

В районі організовано безкоштовне перевезення 32 педпрацівників до місць роботи і у зворотньому напрямку.

У 2016-2017 навчальному році гарячим харчуванням було охоплено 1642 учня, з них 932 безкоштовним.

Влітку 2017 року в районі працювало 16 пришкільних таборів, в них відпочивало 591 дитина. Всі заклади працювали в одну зміну, крім Школи майбутнього першокласника при КЗ «Зорянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів».

 Всі  діти  пільгової  категорії шкільного віку користуються «єдиними квитками», підручниками, безкоштовно харчуються. 

Всі загальноосвітні навчальні заклади району підключені до мережі Інтернет.

    Оновлено шкільні банки данних про обдарованих дітей, - 91 обдарована дитина в загальноосвітніх закладах, в районному банку обдарованих дітей-55 чоловік.  На кожну дитину оформлені та доповнені індивідуальні картки з короткими характеристиками учнів.

  Виховна робота в загальноосвітніх навчальних закладах Нікольського району    спрямована на формування в учнів активної життєвої позиції, національно-патріотичного виховання , на збереження життя і здоров’я дітей, на виховання моральності і культури поведінки, попередження негативних та протиправних проявів серед учнівської молоді.

  На постійному контролі в школах знаходяться діти, які потребують особливої уваги: діти-інваліди, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування: проводиться громадський огляд умов утримання, навчання дітей, контролюється показник оздоровлення, працевлаштування  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Згідно плану атестації навчальних закладів у 2016-2017 році було проведено державну атестацію:

 • Нікольська гімназія «Софія» з загальноосвітньою школою І ступеня №2 Нікольської районної ради Донецької області;
 • КЗ «Кальчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської ради Донецької області»;
 • КЗ «Республіканскька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області»;
 • КЗ «Зорянська загальноосвітня щкола І-ІІІ ступенів з загальноосвітньою школою І ступеня №2 Нікольської районної ради Донецької області»;
 • КЗ «Кременівський дошкільний навчальний заклад з Нікольської районної ради Донецької області» ;
 • КЗ «Новокраснівський дошкільний навчальний заклад Нікольської районної ради Донецької області»
 • КЗ «Тополинський дошкільний навчальний заклад Нікольської районної ради Донецької області ».

  Згідно державних та обласних програм регіонального розвитку розробляються та реалізуються проекти, спрямовані на покращення матеріальної бази закладів освіти району.

Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації спрямовує зусилля керівників навчальних закладів на впровадження енергозберігаючих заходів.

Позашкільна освіта.

У сучасному освітньому просторі позашкільний навчальний заклад є одним із основних інститутів виховання й розвитку, що створює умови для реалізації дитиною власної освітньої траєкторії, сприяє індивідуальному розвитку особистості школяра, його талантів і нахилів.

           У районі функціонує комунальний заклад Нікольський Будинок дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області, в якому на початок 2016-2017 року виховувалось 150 дітей, але, на жаль, на кінець  року залишилось 3 гуртки, в яких навчається 50 дітей,  гурткова робота проводитласяся  не тільки у приміщенні закладу, а і на базі трьох загальноосвітніх навчальних закладів району. Критичне зниження кількості дітей, які охопленні позашкільною освітою повязане в першу чергу з незадовільним станом приміщення закладу та дуже слабкою матеріальною базою. Таке положення викликає занепокоєння, оскільки створює передумови до розвитку соціальної напруги, що може призвести то збільшення дитячої бездоглядності та правопорушень. Але, незважаючи на значні недоліки, треба відзначити, що педколектив Будинку дитячої творчості постійно співпрацює зі школами  району з питань організації дозвілля школярів їх участі в масових заходах, оглядах, конкурсах, вечорах, підтримує зв’язки з батьками гуртківців, громадськістю, з районними організаціями, створює нові системи пошуку, розвитку, підтримки юних талантів та обдарувань. Були проведені такі заходи для дітей: свята «Новий рік», «В гостях у  чарівної квітки»,Срітення, 8 березня; районний конкурс художньої самодіяльності, в якому прийняло участь близько 260 дітей, «День  сміху» для дітей 2-4 класів-80 дітей, районний конкурс «Молоде покоління за безпечний  рух»-37 дітей, військово - патриотична гра «Сокіл»(«Джура»)-286 дітей, районний конкурс «Таємниці ремесел», «День захисту дітей» - 300 дітей, районне свято «Парад випускників» - 140 випускників.

У новому 2017-2018 навчальному році відділ освіти окреслив перед собою на навчальними закладами наступні цілі :

 • забезпечення функціонування цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для найповнішого комплексного задоволення потреб громадян в освітніх послугах;
 • удосконалення мережі закладів освіти, створення опорних шкіл та їх філій, забезпечення умов для надання інноваційних освітніх послуг;
 • підвищення якості освіти, різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя;
 • створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації учасників педагогічного процесу, зміцнення їх здоров’я;
 • підготовка вмотивованого вчителя-фахівця, підвищення професійного рівня педагогічних кадрів, здатних працювати в умовах інноваційних змін;
 • створення дієвої системи ресурсного забезпечення освіти;
 • наближення системи освіти Нікольського району до європейських вимірів та стандартів;
 • удосконалення системи управлінської діяльності.

Проблем перед освітянською галуззю району стоїть набагато більше, ніж окреслено.

Переконана, що спільними зусиллями освіта району буде набувати нових якісних змін і барв.

Інакше не можна – наше надійне майбутнє народжується в якості сьогоднішньої освіти.

Висловлюю щиру вдячність керівникам району, головам сільських та селищної рад, керівникам місцевих підприємств, батькам - за активне сприяння розвитку освітянської галузі. Також керівникам навчальних закладів, педагогічним працівникам, обслуговуючому персоналу за ту велику роботу, яку вони виконали, незважаючи на всілякі труднощі у фінансовому плані, аби наші діти прийшли 1 вересня у затишні, відремонтовані класні кімнати.

Я високо вшановую духовно – інтелектуальний потенціал, важку і натхненну працю педагогічної спільноти.

Сподіваюсь, що набутий нами досвід вирішення освітніх проблем забезпечить успішну практичну реалізацію нових завдань розвитку освіти в районі.

На порозі нового навчального року бажаю всім учасникам навчально-виховного процесу міцного здоров’я, щастя, благополуччя, творчих здобутків, миру та злагоди в державі та ваших родинах.

 

Начальник відділу освіти                                                                                                                                  Третяк А.П.